flag-current
flag-en
English
flag-de
Deutsch
flag-pl
Polski
flag-pt
Português
Zarejestruj się

REGULAMIN

1. WPROWADZENIE

1.1. Usługi oferowane w Witrynie są świadczone i regulowane przez VERBENAZ LIMITED, spółkę zarejestrowaną w Republice Cypryjskiej pod adresem Kasou 13, Strovolos, 2062, Nikozja, Cypr; numer rejestracyjny: HE 385376. Spółka partnerska Intelligent Innovations N.V. (Numer licencji: 8048/JAZ) świadczy usługi hazardowe, adres rejestracji: Heelsumstraat 51 E-commerce Park, P.O. Box 423, Curacao, numer rejestracyjny: 142065: VERBENAZ LIMITED i Intelligent Innovations N.V. będą wspólnie nazywane: „Firma”, „my”, „nas”, „nasz”.

1.2. Oryginalny tekst Regulaminu jest napisany w języku angielskim, a ich interpretacja będzie oparta na oryginalnym angielskim tekście. Jeśli Regulamin lub jakiekolwiek dokumenty lub zawiadomienia z nimi związane zostaną przetłumaczone na jakikolwiek inny język, wersja angielska będzie miała pierwszeństwo.

REGULAMIN OGÓLNY

2. STRONY

2.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa relacje między Tobą i Firmą, czyli użytkownikiem lub odwiedzającym (zwany dalej: „użytkownik”, „odwiedzający”, „gracz”, „Ty”, „Twój”) i stroną internetową Vulkan.bet (zwana dalej: „Witryna”).

2.2. Rejestrując się w Witrynie, oświadczasz, że zgadzasz się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności i treścią innych dokumentów zamieszczonych w Witrynie, które mają zastosowanie.

3. ZMIANY W REGULAMINIE

3.1. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikacji i aktualizacji dowolnych punktów niniejszego Regulaminu z różnych powodów, włącznie z powodami prawnymi, komercyjnymi lub związanymi z obsługą klienta. Aktualna wersja Regulaminu zawsze jest dostępna w Witrynie i obowiązuje od momentu jego publikacji. Gracz zostanie przez nas powiadomimy o wszelkich poprawkach, zmianach lub modyfikacjach poprzez publikację nowej wersji Regulaminu w Witrynie. Gracz ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem. Firma zaleca regularne sprawdzanie aktualizacji. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości Witryny, świadczonych w niej usług, oprogramowania oraz zmiany specyfikacji systemu wymaganego do uzyskania dostępu i korzystania z usług w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

3.2. Jeśli jakakolwiek wprowadzona zmiana nie może być przez Ciebie zaakceptowana, możesz zaprzestać korzystania z Witryny i zamknąć swoje konto zgodnie z paragrafem 12. niniejszego Regulaminu. Kontynuowanie korzystania z jakiekolwiek części Witryny po wprowadzeniu nowej wersji Regulaminu będzie rozumiane jako wiążąca prawnie akceptacja zmienionego Regulaminu, włącznie z dodatkami, usunięciami lub innymi zmianami w obrębie Witryny, o której mowa w paragrafie 2.1 niniejszego Regulaminu, niezależnie od tego, czy użytkownik zauważył i przeczytał wprowadzone zmiany.

4. WYMAGANIA PRAWNE

4.1. Witryna nie jest przeznaczona dla użytkowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia lub, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, wieku uprawniającego do korzystania z usług świadczonych w Witrynie, w zależności od tego, który wiek jest wyższy („pełnoletniość”). W przeciwnym wypadku użytkownik narusza warunki niniejszego Regulaminu.

Firma zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentu potwierdzającego pełnoletniość użytkownika w dowolnym momencie w celu weryfikacji danych osobowych i zapobieganiu korzystania z usług przez osoby niepełnoletnie. W przypadku nieprzedstawienia dowodu potwierdzającego pełnoletniość lub jeśli Firma podejrzewa, że z usług korzysta osoba niepełnoletnia, Firma może usunąć konto takiego użytkownika i wykluczyć go z korzystania z usług.

4.2. W niektórych jurysdykcjach hazard online może być nielegalny. Potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujesz, że Firma nie świadczy usług doradztwa prawnego i nie może składać zapewnień dotyczących korzystania z usług, Firma nie składa żadnych oświadczeń odnośnie do legalności korzystania z usług w Twojej jurysdykcji. Korzystanie z usług oferowanych w Witrynie należy do Twojej wyłącznej decyzji, osądu i świadomości podejmowanego ryzyka. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy korzystanie z usług jest legalne w Twojej jurysdykcji.

4.3. Firma nie ma intencji umożliwiania naruszania obowiązującego prawa. Oświadczasz, gwarantujesz i zgadzasz się, że korzystanie z Witryny będzie zgodne z przepisami obowiązującego prawa, statutami i regulacjami. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne i nieautoryzowane korzystanie z usług świadczonych w Witrynie.

4.4. Firma nie wyraża zgody na otwieranie kont i wpłacanie depozytów przez użytkowników zamieszkałych na terenie Afganistanu, Samoa Amerykańskiego, Aruby, Australii, Belgii, Bonaire, Cypru, Curacao, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (Korea Północna), Etiopii, Francji, Wielkiej Brytanii, Gujany, Guamu, Iraku, Iranu, Włoch, Izraela, Malcie, Holandii, Laosu, Ontario, Samoa, Arabii Saudyjskiej, Saby, Serbii, Singapuru, Hiszpanii, St. Maarten, St. Eustatius, Syrii, Sri Lanki, Ugandy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Szwecji, Vanuatu, Trynidadu i Tobago, Turcji, Czechach, Federacji Rosyjskiej, Republice Federalnej Niemiec, Ukrainy i Jemenu. Niniejsza lista może zostać przez Firmę zmieniona w dowolnym momencie i z lub bez powiadomienia. Jeśli znajdujesz się na terenie jednej z powyższych jurysdykcji, zgadzasz się, że nie wolno Ci otwierać lub podejmować prób korzystania z Twojego konta.

4.5. Ponosisz pełną odpowiedzialność za rozliczenie wszelkich stosownych podatków i opłat związanych z działalnością w Witrynie. Jeśli na terenie Twojej jurysdykcji wygrane podlegają opodatkowaniu, masz obowiązek zgłoszenia wygranych do odpowiedniej instytucji.

4.6. Firma nie wydaje zaświadczeń, dokumentów, referencji lub potwierdzeń dotyczących rejestrów na koncie gracza. Rejestry są dostępne na koncie gracza w wersji elektronicznej.

5. ZAŁOŻENIE KONTA

5.1. W celu założenia konta (zwane dalej: „Twoje konto”) pozwalającego na korzystanie z Witryny, należy podać adres e-mail, wybrać hasło i wypełnić informacje niezbędne do zakończenia rejestracji, w tym Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia i numer telefonu.

5.2. W celu potwierdzenia Twojej tożsamości, Firma zastrzega sobie prawo do żądania w dowolnym momencie przedstawienia dowodu tożsamości. Brak przedstawienia odpowiednich dokumentów może prowadzić do zawieszenia konta.

5.3. Potwierdzasz, że przedstawione przez Ciebie podczas rejestracji dane są dokładne, kompletne i zgodne z prawdą, oraz że niezwłocznie zaktualizujesz wszelkie dane, które mogą ulec zmianie. Nieprzestrzeganie niniejszej zasady może prowadzić do zamknięcia konta, nałożenia ograniczeń lub unieważnienia wszelkich transakcji.

5.4. Jeśli podczas rejestracji Twojego konta napotkasz jakiekolwiek problemy lub wątpliwości, możesz skontaktować się z centrum wsparcia klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].

5.5. W Witrynie możesz założyć tylko jedno konto (zwane dalej: „konto główne”). Każde kolejne założone w Witrynie konto zostanie uznane za „multikonto”. Posiadanie multikonta może wiązać się z konsekwencjami w postaci niezwłocznego ich zamknięcia oraz:

5.5.1. unieważnienia wszystkich transakcji wykonanych z konta głównego i multikonta;

5.5.2. wszystkie stawki lub depozyty dokonane przy użyciu tego Duplikatu nie zostaną Ci zwrócone;

5.5.3. utrata wszelkich zwrotów, wygranych lub bonusów uzyskanych w czasie aktywności multikonta oraz obowiązek zwrotu do Firmy wszelkich środków wypłaconych z multikonta;

5.5.4. w przypadku wykorzystania multikonta do oszustwa, zmowy lub przekraczania limitów nałożonych na Twoje konto przez administrację Witryny, lub w przypadku korzystania z przynajmniej dwóch kont jednocześnie – Twoje działania będą uznane za naruszenie niniejszego Regulaminu. Twoje konto główne i multikonto zostaną zamknięte, a Firma nie będzie zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek środków znajdujących się na koncie głównym lub multikoncie.

5.6. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne i członkowie ich rodzin są zobowiązani do poinformowania nas o swoim statusie podczas rejestracji. Jeśli jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub jesteś członkiem rodziny takiej osoby, możesz nas o tym poinformować po zakończeniu rejestracji, kontaktując się z centrum wsparcia klienta poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected].

Osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (wyłączając urzędników średniego i niższego szczebla) określa się:

 • szefów państw, szefów rządów, ministrów oraz wiceministrów lub sekretarzy stanu;
 • członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych;
 • członków organów zarządzających partii politycznych;
 • członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają oskarżeniu, z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności;
 • członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych;
 • ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych;
 • członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych;
 • dyrektorów, ich zastępców oraz członków organów spółki lub osoby pełniące równoważną funkcję w organizacji międzynarodowej.

5.6.1. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne i członkowie ich rodzin są zobowiązani do poddania się dodatkowej weryfikacji, jak określono w paragrafie 6.6 niniejszego Regulaminu.

5.7. Zakładając konto, oświadczasz, że posiadasz odpowiednią wiedzę na temat dyscyplin sportowych (zasady, drużyny, zawodnicy) i/lub wydarzeń, których wyniki obstawiasz. Jeśli podczas weryfikacji lub w inny sposób ustalimy, że nie dysponujesz wiedzą o wydarzeniach, których wyniki obstawiasz, uznamy, że oddałeś swoje konto w posiadanie stron trzecich lub obstawiasz zakłady na podstawie poleceń stron trzecich.

6. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI I ZAPOBIEGANIE PRANIU PIENIĘDZY

6.1. Mając na uwadze przyznane Ci prawa do korzystania z usług, oświadczasz, gwarantujesz i zobowiązujesz się, że:

6.1.1. masz ukończone 18 lat lub, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Twojej jurysdykcji, wiek uprawniający Cię do uprawiania hazardu lub prowadzenia aktywności związanych z hazardem;

6.1.2. jesteś prawnym właścicielem lub właścicielką środków znajdujących się na Twoim koncie, a wszystkie dane przedstawione przez Ciebie Firmie podczas rejestracji lub w późniejszym czasie, włącznie z wpłacaniem depozytów, są prawdziwe, aktualne, poprawne i kompletne oraz zgodne z imieniem i nazwiskiem widniejącym na kartach kredytowych/debetowych lub kontach płatniczych wykorzystywanych do wpłacania depozytów, lub wypłacania środków z Twojego konta;

6.1.3. masz pełną świadomość ryzyka utraty pieniędzy w wyniku uprawiania hazardu w formie świadczonych przez Firmę usług oraz Twojej pełnej odpowiedzialności za wszelkie straty. Zgadzasz się na korzystanie usług według własnego uznania i z pełną świadomością ryzyka. Nie będziesz mieć żadnych roszczeń wobec Firmy w odniesieniu do poniesionych przez Ciebie strat;

6.1.4. w pełny rozumiesz metody, zasady i procedury świadczonych przez Firmę usług i hazardu internetowego w ogóle. Rozumiesz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności szczegółów zakładów i gier. Nie podejmiesz żadnych działań lub środków, które mogłyby zaszkodzić reputacji Firmy.

6.2. Zgadzając się z Regulaminem, udzielasz nam prawo do przeprowadzenia wymaganej przez nas lub strony trzecie (włącznie z organami regulacyjnymi) weryfikacji, w celu potwierdzenia tożsamości i danych kontaktowych (zwane dalej: „Weryfikacja”).

6.3. Podczas trwania Weryfikacji możemy ograniczyć możliwość wypłaty środków z Twojego konta.

6.4. Jeśli jakiekolwiek przedstawione przez Ciebie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, wprowadzające w błąd lub w inny sposób niekompletne, będzie to oznaczało naruszenie warunków umowy. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia Twojego konta i uniemożliwienie korzystania z usług, oraz podjęcia innych stosownych działań według naszego uznania.

6.5. Jeśli nie jesteś w stanie potwierdzić swojej pełnoletniości, możemy zawiesić Twoje konto. Jeśli uprawiając hazard lub wykonując transakcje nie byłeś lub nie byłaś pełnoletnia, to:

6.5.1. Twoje konto zostanie zamknięte;

6.5.2. wszystkie zrealizowane w tym czasie transakcje i powiązane z wpłatami środki zostaną unieważnione;

6.5.3. wszystkie zakłady postawione w tym czasie zostaną zwrócone;

6.5.4. wszystkie uzyskane w tym czasie wygrane zostaną unieważnione, a Ty będziesz mieć obowiązek zwrotu wszystkich środków wypłaconych z Twojego konta.

6.6. Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne i klienci z jurysdykcji wysokiego ryzyka (na przykład przedstawionych na liście krajów, które obejmują ograniczenia lub krajów z niestabilną sytuacją polityczną) zostaną poddani dodatkowej weryfikacji. Tacy klienci będą musieli przestawić dokumenty potwierdzające źródło dochodów.

6.7. Zgadzasz się na przejście, na żądanie Firmy, weryfikacji za pośrednictwem wideorozmowy. Podczas takiej weryfikacji należy odpowiedzieć na pytania dotyczące Twojego konta (włącznie z historią Twojego konta), Twojej aktywności hazardowej i doświadczeniach w korzystaniu z Witryny. Podczas weryfikacji musisz znajdować się w zamkniętym pomieszczeniu. Obecność osób trzecich w pomieszczeniu podczas weryfikacji jest zabroniona. Nie możesz mieć nałożonego żadnego nakrycia głowy, okularów i akcesoriów zasłaniających twarz (z wyjątkiem okularów korekcyjnych).

7. NAZWA UŻYTKOWNIKA, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO

7.1. Po założeniu konta nie wolno udostępniać nazwy użytkownika oraz hasła osobom trzecim. W przypadku, gdy utracisz lub zapomnisz dane logowania do Twojego konta, możesz odzyskać hasło klikając link „Przypomnij hasło” pod oknem logowania.

7.2. Ponosisz pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła oraz wszelkie aktywności na Twoim koncie. Ponosisz odpowiedzialność za straty poniesione przez Ciebie lub stronę trzecią na Twoim koncie.

7.3. Musisz niezwłocznie powiadomić Firmę o wszelkich nieautoryzowanych użyciach lub kradzieży Twojego konta, lub o innych naruszeniach zasad bezpieczeństwa. Zgadzasz się, na naszą prośbę, przedstawić Firmie dowód takiej kradzieży lub nieautoryzowanego użycia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z użycia Twojego hasła przed strony trzecie z lub bez Twojej wiedzy.

7.4. Udostępnianie Twojego konta stronom trzecim lub działanie na ich polecenie jest zabronione. Jeśli Firma wykryje (na przykład podczas weryfikacji za pośrednictwem wideorozmowy), że strona trzecia weszła w posiadanie Twojego konta albo stawiane zakłady lub gry oparte są na instrukcjach stron trzecich, zostanie to uznane za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku takiego naruszenia Twoje konto zostanie zamknięte, a Firma nie będzie miała obowiązku zwrotu jakichkolwiek środków znajdujących się na Twoim koncie lub multikoncie.

8. WPŁATY DEPOZYTÓW I WYPŁATY ŚRODKÓW Z TWOJEGO KONTA

8.1. Jeśli chcesz obstawiać zakłady lub grać w Witrynie, musisz wpłacić depozyt gotówkowy na Twoje konto.

8.2. Rozumiesz i zgadzasz się, że:

8.2.1. wszystkie pieniądze zdeponowane na Twoim koncie nie są powiązane z żadnymi nielegalnymi działaniami, a w szczególności nie pochodzą z nielegalnych działań lub źródeł;

8.2.2. wszystkie płatności realizowane na Twoim koncie są przez Ciebie autoryzowane i, w celu uniknięcia odpowiedzialności prawnej, nie podejmiesz prób wycofania płatności oraz żadnych działań, które doprowadzą do wycofania płatności przez stronę trzecią.

8.3. Firma nie akceptuje depozytów wpłacanych przez strony trzecie, np. przez przyjaciela, krewnego, partnera lub partnerkę i męża, lub żonę. Musisz wpłacić depozyt z konta/systemu lub karty kredytowej zarejestrowanej na Twoje nazwisko i upewnić się, że Twoje dane płatnicze są wykorzystywane wyłącznie do wpłacania depozytów na Twoje konto. Zgadzasz się, że nie będziesz wykorzystywać danych płatniczych stron trzecich w celu wypłaty środków, jak również nie będziesz udostępniać swoich danych płatniczych w celu wypłaty środków z kont stron trzecich. Jeśli podczas Weryfikacji wykażemy naruszenie niniejszego postanowienia, wszystkie wygrane w Witrynie i środki na koncie prawdziwych pieniędzy zostaną utracone, a konto zablokowane.

8.4. Jeśli do przekazania zwrotu pieniędzy ich właścicielowi lub właścicielce niezbędne jest wykonanie przelewu bankowego, wszelkimi opłatami z tym związanymi zostanie obciążony odbiorca.

8.5. Jeśli chcesz doładować Twoje konto wysyłając płatnego SMS-a, możesz do tego celu wykorzystać tylko jeden numer telefonu. Taki numer telefonu należy wskazać wpisując go w swoim profilu. Firma nie wyraża zgody na zaciąganie pożyczek u operatora sieci komórkowej oferującego takie usługi, nawet jeśli operator udzielił na to zgody. Nie możesz wpłacać depozytów za pomocą SMS-ów, korzystając z takich pożyczek przy ujemnym stanie konta. Użytkownicy naruszający niniejsze postanowienie są umieszczani na czarnej liście, a ich konta blokowane bez możliwości wypłaty środków.

8.6. Nie akceptujemy wpłat depozytów w formie gotówki wysłanej drogą pocztową. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług stron trzecich oferujących elektroniczne przetwarzanie płatności i/lub instytucji finansowych w celu przetwarzania realizowanych przez Ciebie płatności i płatności związanych z Twoim korzystaniem z usług. Zgadzasz się z regulaminami, jeśli nie są zgodne z niniejszym Regulaminem, podmiotów przetwarzających płatności elektroniczne i instytucji finansowych.

8.7. Wpłacając depozyt, zgadzasz się, że nie podejmiesz prób wykonania obciążeń zwrotnych, odrzucenia lub wycofania wszelkich dokonanych płatności, i że zwrócisz Firmie wszelkie koszty obciążeń zwrotnych i odrzuconych lub wycofanych przez Ciebie płatności oraz wszelkich strat poniesionych przez Firmę w ich wyniku.

8.8. W przypadku podejrzanej lub nieuczciwej płatności, włącznie z wykorzystaniem kradzionych kart kredytowych, lub innymi nieuczciwymi działaniami, Firma zastrzega sobie prawo do zablokowania Twojego konta, anulowania wszystkich wypłat i odebrania wszelkich wygranych. Mamy prawo do poinformowania odpowiednich organów lub podmiotów o wszelkich oszustwach związanych z płatnościami, lub innymi nielegalnymi działaniami, a także możemy skorzystać z usług windykacyjnych w celu odzyskania środków. Niemniej jednak w żadnym przypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie kart kredytowych, niezależnie od tego, czy były one zgłoszone jako kradzione.

8.9. Podczas rozliczania zakładów możemy w dowolnym momencie odliczyć z Twojego dodatniego stanu konta kwotę, którą jesteś nam winien lub winna w związku z oszustwami, zmowami, działalnością przestępczą oraz błędami i posiadaniem multikonta.

8.10. Rozumiesz i zgadzasz się, że Twoje konto nie jest kontem bankowym i nie jest ubezpieczone, gwarantowane, sponsorowane i w żaden sposób chronione przez systemy ubezpieczenia bankowego lub inne systemy. Ponadto pieniądze zdeponowane na Twoim koncie nie są oprocentowane.

8.11. Masz prawo do żądania wypłaty środków z Twojego konta w dowolnym momencie pod warunkiem, że:

8.11.1. wszystkie wpłaty na Twoje konto zostały potwierdzone jako rozliczone i nie zostały objęte obciążeniem zwrotnym, wycofane lub anulowane w inny sposób;

8.11.2. wszelkie Weryfikacje, o których mowa w paragrafie 6, zostały zakończone.

8.12. Składając wniosek o wypłatę środków, należy mieć na uwadze następujące punkty:

8.12.1. wszystkie informacje na Twoim profilu muszą być wypełnione;

8.12.2. środki muszą być wypłacone przy użyciu tej samej metody, którą zostały wpłacone;

8.12.3. jeśli wnioskowana kwota wypłaty przekracza równowartość 1000 dolarów amerykańskich (1000 USD), zgodnie z sekcją KYC (Poznaj Swojego Klienta, ang. Know Your Client) niniejszego regulaminu, musimy przeprowadzić dodatkową procedurę weryfikacji gracza;

8.12.4. jeśli całkowity zakład jest 2 (dwa) razy mniejszy niż wpłata, Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania 20% wypłat, ale nie mniej niż 0,5 USD lub równowartość kwoty, która zostanie pobrana w celu pokrycia przelewu bankowego;

8.12.5. jeśli środki wpłacono z użyciem telefonicznej formy płatności, wypłata jest wydłużona o 2-3 tygodnie z powodu dodatkowej kontroli pod kątem oszustwa;

8.12.6 musisz dokonać co najmniej jednego depozytu.

8.13. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości poniesionych przez nas kosztów za wypłatę środków, które nie były wykorzystane podczas gry.

8.14. Kwota w wysokości do 300 USD zostanie wypłacona na konto klienta w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

8.15. Kwota w wysokości od 301 do 1500 USD zostanie wypłacona na konto klienta w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

8.16. Kwota w wysokości od 1501 do 15 000 USD zostanie wypłacona na konto klienta w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

8.17. Kwota w wysokości powyżej 15 001 USD zostanie wypłacona na konto klienta w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

8.18. Alternatywne metody wypłat środków będą negocjowane indywidualnie z administratorem Witryny.

8.19. W przypadkach gdy suma wszystkich aktywnych wypłat razem ze środkami na koncie rzeczywistym jest 20 razy większa od wysokości wszystkich wpłat, będzie ograniczenie maksymalnej miesięcznej kwoty wypłaty. Dokładnie 5000 EUR (lub odpowiednik w walucie konta).

8.20. Maksymalna kwota pojedynczej transakcji wynosi 9000 EUR lub równowartość w walucie konta.

8.21. Wypłaty w innych walutach dostępnych na stronie są obliczane w stosunku do aktualnego kursu USD w momencie składania wniosku. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w wysokości wypłat związane z wahaniami kursów walut.

9. OBSTAWIANIE ZAKŁADÓW I UDZIAŁ W GRACH

9.1. Ponosisz odpowiedzialność za sprawdzenie szczegółów każdej transakcji przed potwierdzeniem postawienia zakładu.

9.2. Historię transakcji możesz sprawdzić, klikając przycisk „Kasjer” w Witrynie.

9.3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji całości lub części każdej transakcji w dowolnym momencie i według własnego uznania. Żadna transakcja nie może zostać uznana za zaakceptowaną przed otrzymaniem potwierdzenia. Jeśli potwierdzenie akceptacji transakcji nie zostało wygenerowane, należy skontaktować się z centrum wsparcia klienta.

9.4. Zakłady w Witrynie można obstawiać, korzystając wyłącznie ze środków dostępnych na Twoim koncie.

9.5. Maksymalna możliwa wygrana dla zakładu sportowego lub esportowego wynosi 50 000 USD (lub równowartość w walucie użytkownika) i nie zależy od kursów i całkowitej potencjalnej wygranej. Wszystkie wygrane powyżej tej kwoty zostaną odpisane.

10. ZMOWA, OSZUSTWA I AKTYWNOŚĆ PRZESTĘPCZA

10.1. Następujące działania są zabronione i oznaczają naruszenie niniejszego Regulaminu:

10.1.1. udzielanie informacji stronom trzecim;

10.1.2. wykorzystanie nieuczciwej przewagi lub wpływów, włącznie z wykorzystaniem błędów i luk w naszym oprogramowaniu oraz użycie graczy automatów lub „błędu”;

10.1.3. podejmowanie nieuczciwych działań w celu uzyskania korzyści, włącznie z użyciem skradzionych, sklonowanych lub w inny sposób nieautoryzowanych kart kredytowych, lub debetowych jako źródło wpłaty depozytów na konto;

10.1.4. udział w działaniach przestępczych, włącznie z praniem pieniędzy i wszelkimi innymi działaniami, za które grozi odpowiedzialność karna;

10.1.5. zmowy lub próby zmowy i intencje wzięcia udziału, bezpośrednio lub pośrednio, we wszelkich zmowach z innymi graczami w dowolnej grze, w którą grasz lub będziesz grał w Witrynie;

10.2. Wszelkie darmowe środki otrzymane od Firmy: bonusy, punkty itp., również nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek nadużyć.

10.3. Firma podejmie stosowne działania w celu zapobiegania zmowom lub ich próbom, wykrywania ich i uczestniczących w nich graczy, oraz wyciągania odpowiednich konsekwencji wobec takich graczy. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, które Ty i każdy inny gracz może ponieść w wyniku zmowy, oszustw lub innych nielegalnych działań. Wszelkie działania podejmowane w tym zakresie zależą tylko od naszego własnego uznania.

10.4. Jeśli podejrzewasz kogoś o zmowę, oszustwo lub podejmowanie podobnych niezgodnych z Regulaminem działań, należy w niezwłocznie powiadomić nas o tym przez e-mail lub czat online.

10.5. Jeśli Firma podejrzewa oszustwo, udział w nielegalnych, niezgodnych z prawem lub niewłaściwych praktykach, w tym między innymi pranie brudnych pieniędzy lub inny sposób naruszenia niniejszego Regulaminu, gracz może utracić dostęp do usług i/lub Twoje konto zostanie zablokowane. Jeśli Twoje konto zostanie zamknięte lub zablokowane w takich okolicznościach, na Firmie nie spoczywa obowiązek zwrócenia jakichkolwiek środków pozostających na Twoim koncie. Firma jest zobowiązania do powiadomienia odpowiednich organów, dostawców usług internetowych oraz banków, a także firmy obsługujące karty kredytowe, świadczące usługi płatności elektronicznych i inne instytucje finansowe o Twojej tożsamości oraz o wszelkich podejrzeniach niezgodnej z prawem działalności, oszustwach lub niewłaściwych praktykach, a Ty będziesz współpracować z Firmą w ramach prowadzonego dochodzenia w sprawie takich działań.

10.6. Będziesz korzystać z Witryny tylko z uczciwymi zamiarami zarówno wobec Firmy, jak i innych graczy. W przypadku, gdy Firma uzna, że korzystasz z Witryny lub oprogramowania mając nieuczciwe intencje, Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia Twojego konta i innych kont, które możesz posiadać w Witrynie. Firma będzie uprawniona do zatrzymania wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych na takich kontach. Niniejszym zrzekasz się wszelkich przyszłych roszczeń wobec Firmy w tym zakresie.

10.7. W przypadku, gdy Ty lub strona trzecia korzystająca z Twojego konta (lub multikonta) naruszy niniejsze paragrafy Regulaminu, Firma nie ma obowiązku zwrotu żadnych środków znajdujących się na Twoim koncie.

11. INNE ZABRONIONE DZIAŁANIA

11.1. Nie wolno używać języka lub zdjęć o treściach obraźliwych lub przepełnionych agresją,  zakazane są przekleństwa i groźby, nękanie lub wykorzystywanie innych, w tym innych użytkowników Witryny oraz zachowywanie się w ten sposób w stosunku do pracowników Firmy i centrum wsparcia klienta.

11.2. Zakazane jest podejmowanie działań prowadzących do awarii oraz tzw. flooding informacjami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie Witryny. Nie wolno podejmować żadnych działań powodujących błędy w funkcjonowaniu Witryny, na przykład rozsiewając lub propagując wirusy, robaki, bomby logiczne i tym podobne. Zabroniony jest spam oraz ingerowanie, manipulowanie, usuwanie lub zmienianie informacji dostępnych w Witrynie w żaden sposób.

11.3. Korzystanie z Witryny jest dostępne tylko w celach rozrywkowych. Nie wolno kopiować treści Witryny ani żadnych jej części w jakiejkolwiek formie bez uzyskania naszej wyraźnej zgody.

11.4. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny, serwerów, na których Witryna jest przechowywana, oraz żadnego serwera, komputera lub bazy danych powiązanych z Witryną. Nie można atakować Witryny za pomocą blokady usług lub podobnych form ataku. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia zgłosimy takie działanie do odpowiednich organów prawnych i będziemy z nimi współpracowali ujawniając Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia automatycznie utracisz prawo do korzystania z Witryny.

11.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, spowodowane atakami blokady usług, wirusów lub innych technologicznie niebezpiecznych materiałów, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały, które poniesiesz w wyniku korzystania z Witryny lub pobierania wszelkich materiałów opublikowanych w Witrynie, lub w jakichkolwiek witrynach powiązanych z Witryną.

11.6. Zabroniona jest sprzedaż lub przekazywanie kont między graczami oraz umyślna utrata żetonów w celu przekazania ich innemu graczowi. Planowane przegrywanie gier lub żetonów ma miejsce, gdy przegrywasz rękę lub grę w celu przekazania pieniędzy innemu użytkownikowi.

11.7. Jeśli mamy uzasadnione powody sądzić, że brałeś udział w jakiejkolwiek formie zabronionej działalności lub byłeś z nią związany (wykrytej przez nas lub przez naszych partnerów w branży hazardowej i innych dostawców), takiej jak oszustwa i praktyki kolaboracji stosowane w przemyśle hazardowym i gier (obejmujące między innymi "Wonging", "Przeciwna Zakładka", Kartowanie "Idealna Para", Kartowanie Dragon Tiger "Dopasowane Kravat" lub jakiekolwiek inne techniki kartowania) lub jeśli dokonywałeś zakładów i/lub grałeś w gry online z innym dostawcą usług hazardowych online i jesteś podejrzany (w wyniku takiej gry) o popełnienie równoważnych czynności zabronionych na tych innych usługach hazardowych, lub inne niewłaściwe działanie - Spółka zastrzega sobie prawo, w odniesieniu do Twojego konta, do zatrzymania całości lub części salda i/lub odzyskania z konta kwoty wszelkich wpłat, wypłat, bonusów lub wygranych, które zostały dotknięte lub w jakikolwiek sposób są związane z którymkolwiek z tych wydarzeń.

11.8. Gracz, który korzysta ze strategii polegającej na stawianiu dużych zakładów z wykorzystaniem środków na saldzie prawdziwych pieniędzy (zakłady sportowe, krupierzy na żywo, sport wirtualny itp.), a następnie przechodzi do gier kasynowych w celu kontynuacji spełniania warunków obrotu na saldzie bonusowym, utraci bieżące środki na saldach bonusowym i prawdziwych pieniędzy oraz może zostać zablokowany za naruszenie warunków regulaminu bonusów w celu uzyskania pozytywnego wyniku

12. WAŻNOŚĆ I ZAMKNIĘCIE KONTA

12.1. Możesz usunąć swoje konto (włącznie z nazwą użytkownika i hasłem) wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

12.2. Do momentu otrzymania od nas potwierdzenia usunięcia Twojego konta ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelką aktywność na Twoim koncie, od chwili wysłania do nas wiadomości e-mail do czasu usunięcia konta przez Firmę.

12.3. Firma zastrzega sobie prawo do pobierania opłat, dopłat lub innych kosztów poniesionych przed zamknięciem Twojego konta. W przypadku usunięcia, zawieszenia lub anulowania Twojego konta stracisz do niego dostęp i nie otrzymasz jakichkolwiek zwrotów środków ani żadne środki nie zostaną zamienione na pieniądze lub przyznane w ramach refundacji.

12.4. Po zamknięciu Twojego konta żadna ze stron nie będzie rościła wobec drugiej strony żadnych dalszych praw lub zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

12.5. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia Twojego konta (włącznie z nazwą użytkownika i hasłem) niezwłocznie i bez uprzedzenia, gdy:

12.5.1. z dowolnego powodu podejmiemy decyzję o zaprzestaniu świadczenia usług Tobie lub w ogóle;

12.5.2. Twoje konto jest w dowolny sposób powiązane z dowolnym usuniętym kontem;

12.5.3. Twoje konto jest powiązane z istniejącymi zablokowanymi kontami. Twoje konto może zostać usunięte niezależnie od charakteru takiej relacji i niezależnie od danych przedstawionych podczas rejestracji tych kont. Twoje konto może zostać usunięte z dowolnego innego powodu, który uznamy za słuszny. Poza wyjątkami określonymi w niniejszym Regulaminie, po zlikwidowaniu Twojego konta pozostające na nim środki zostaną zwrócone w rozsądnym terminie po złożeniu przez Ciebie stosownego wniosku, z zastrzeżeniem naszego prawa do odliczenia wszelkich należnych nam kwot;

12.5.4. podejmiesz próbę manipulacji lub ustalenia informacji dotyczących kodu oprogramowaniaub jeśli uczestniczysz w zmowie;

12.5.5. ingerujesz lub w dowolny sposób próbujesz ingerować w oprogramownie;

12.5.6. popełniasz przestępstwo, na przykład próbując uzyskać dostęp do Witryny na terenie jurysdykcji, w której udział w grach hazardowych jest nielegalny;

12.5.7. publikujesz dowolne rzeczywiście lub potencjalnie zniesławiające, obraźliwe, rasistowskie, szkodliwe, lub nieprzyzwoite materiały lub posługujesz się językiem o takim charakterze.

12.6. W przypadku, gdy Twoje konto pozostaje nieaktywne przez okres przynajmniej sześciu miesięcy, możemy je zamknąć lub zawiesić bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejszy Regulamin przestaje obowiązywać w dniu zamknięcia konta.

12.7. Po zamknięciu nieaktywnego konta otrzymasz powiadomienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji. W przypadku takiej likwidacji, z wyjątkiem przypadków, gdy takie zamknięcie i usunięcie nastąpią na podstawie paragrafu 10. (zmowa, oszustwa i aktywność przestępcza) lub paragrafem 17. (naruszenie warunków) niniejszego Regulaminu, zwrócimy Ci środki zgromadzone na Twoim koncie. Jeśli nie będziemy w stanie się z Tobą skontaktować, środki zostaną przekazane do odpowiedniego organu ds. hazardu lub Firmie.

13. ZMIANY W WITRYNIE

13.1. Możemy w dowolnym momencie i według własnego uznania modyfikować lub zmieniać dowolną usługę świadczoną w Witrynie w celu utrzymania i rozwoju Witryny.

14. PROBLEMY TECHNICZNE

14.1. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego błędu systemu, problemów z oprogramowaniem lub sprzętem wykorzystywanym do obsługi Witryny, niezwłocznie podejmiemy kroki mające na celu ich rozwiązanie. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy natury technicznej spowodowane przez Twój sprzęt wykorzystywany do uzyskania dostępu do Witryny oraz błędy związane z Twoim dostawcą Internetu.

15. BŁĘDY I PRZEOCZENIA

15.1. Podczas przyjmowania zakładu lub realizowania płatności może wystąpić szereg nieprzewidzianych błędów ze strony Firmy: na przykład źle określimy warunki zakładów w wyniku oczywistego błędu, wprowadzimy błędne dane, w wyniku ręcznego lub automatycznego wprowadzania danych błędnie obliczymy należną kwotę wygranej/zwrotu, a także może wystąpić błąd w wyniku awarii sprzętu.

15.2. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy, ograniczenia lub anulowania przyjęcia dowolnego zakładu.

15.3. Jeśli wysokość Twojej wygranej została obliczona niepoprawnie w wyniku dowolnego błędu ludzkiego lub innego błędu, usterki, awarii oprogramowania lub gry (zwane dalej: „błędy”), to Firma nie będzie zobowiązana do wypłacenia takich wygranych. Użytkownik jest odpowiedzialny za niezwłoczne powiadomienie Firmy o takich błędach i zwrotu wygranych, które mogły być wypłacone w wyniku takich błędów.

15.4. Ani my, ani nasi partnerzy lub dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty, w tym za utratę wygranych, które wynikają z dowolnego błędu naszego lub Twojego.

15.5. Firma i jej odpowiedni licencjonobiorcy, dystrybutorzy, partnerzy, spółki zależne i afilianci oraz wszyscy ich kierownicy, dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody poniesione w wyniku przechwycenia i niewłaściwego wykorzystania jakichkolwiek informacji przesyłanych drogą elektroniczną.

15.6. W przypadku jakichkolwiek kontrowersyjnych pytań dotyczących rund gry (trudności w zaksięgowaniu wygranej, zawieszenia rund itp.), Gracz musi skontaktować się z obsługą klienta nie później niż 10 dni od zaistnienia sytuacji. Gracz musi wskazać najdokładniejszy czas zdarzenia (z dokładnością do minuty), w przeciwnym razie pracownicy kasyna zastrzegają sobie prawo do odmowy rozpatrzenia sytuacji z przyczyn technicznych. Priorytetem jest natychmiastowe skontaktowanie się z pomocą techniczną po zdarzeniu.

16. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

16.1. Zgadzasz się, że masz wolny wybór w podjęciu decyzji o korzystaniu z usług świadczonych w Witrynie i robisz to według własnego uznania i na własne ryzyko.

16.2. Zobowiązujemy się do zapewnienia właściwej pracy Witryny w zakresie zgodnym z niniejszym Regulaminem, rozsądnym poziomem umiejętności i troski. Nie składamy żadnych innych obietnic lub gwarancji odnośnie do pracy Witryny, lub produktów oferowanych w Witrynie. Niniejszym wykluczamy wszelkie gwarancje w tym zakresie.

16.3. Firma nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, za zaniedbania i inne odpowiedzialności za poniesienie wszelkich strat lub szkód wynikających z, między innymi, utraty danych, zysków, biznesu, możliwości, wartości biznesu, przerwania działalności biznesowych lub wszelkich strat wynikających z sytuacji, których nie jesteśmy w stanie obecnie przewidzieć, oraz wynikających lub powiązanych z Twoim korzystaniem z Witryny. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w witrynach powiązanych z Witryną lub świadczonymi usługami.

17. NARUSZENIE WARUNKÓW REGULAMINU

17.1. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich roszczeń, zobowiązań lub wydatków i innych opłat, które mogą wyniknąć z naruszenia przez Ciebie niniejszego Regulaminu.

17.2. Zgadzasz się na prośbę, bez szkodliwego działania i niezwłocznie wspierać i chronić Firmę, jej partnerów i ich firmy oraz przedstawicieli, dyrektorów i pracowników od wszelkich roszczeń, żądań prawnych, szkód, strat, kosztów i wydatków, włącznie z opłatami prawnymi i wszelkimi innymi opłatami niezależnie od przyczyn, które mogą wynikać z:

17.2.1. naruszenia przez Ciebie dowolnego punktu Regulaminu;

17.2.2. naruszenia przez Ciebie przepisów prawa lub praw stron trzecich;

17.2.3. korzystania z usług z użyciem Twoich danych identyfikacyjnych z lub bez Twojej autoryzacji przez Ciebie, lub strony trzecie;

17.2.4. przyjęcia jakichkolwiek wygranych.

17.3. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu zastrzegamy sobie prawo (bez obowiązku jego egzekwowania), do:

17.3.1. powiadomienia Cię o naruszeniu Regulaminu i żądania zaprzestania takiej działalności;

17.3.2. zawieszenia Twojego konta, uniemożliwienia obstawiania zakładów lub brania udziału w grach w Witrynie;

17.3.3. zamknięcia Twojego konta z lub bez uprzedniego powiadomienia;

17.3.4. wypłacenia z Twojego konta równowartości wszelkich wypłat, bonusów lub wygranych, które zostały uzyskane w wyniku naruszenia Regulaminu.

17.4. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia Twojej nazwy użytkownika i hasła, jeśli nie spełnisz dowolnego punktu niniejszego Regulaminu.

18. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

18.1. Treść Witryny jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności, będącymi własnością Firmy lub wykorzystywanymi na podstawie licencji wydanej przez strony trzecie. Wszystkie dostępne do pobrania lub wydrukowania materiały umieszczone w Witrynie mogą zostać pobrane przez osobę prywatną na komputer osobisty i wydrukowane tylko do użytku osobistego i niekomercyjnego.

18.2. Witryna nie zezwala, w żadnych okolicznościach jakiemukolwiek użytkownikowi lub stronie trzeciej, na wykorzystanie dowolnej części materiałów chronionych prawem własności intelektualnej należących do Firmy.

18.3. Wszelkie wykorzystanie lub powielanie nazw handlowych, znaków towarowych, logo lub innych materiałów widocznych na stronie, jest zabronione.

18.4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty lub wydatki wynikające z lub powiązane z podjęciem wszelkich zabronionych działań. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Firmy, w momencie uświadomienia sobie, o wszelkich zabronionych działaniach dowolnej osoby oraz do zapewnienia Firmie rozsądnej pomocy podczas dochodzenia, które Firma może podjąć w świetle informacji dostarczonych przez Ciebie w tym zakresie.

19. TWOJE DANE OSOBOWE

19.1. Firma jest zobowiązana do przestrzegania wymogów w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych gromadzonych podczas Twoich wizyt w Witrynie. Dlatego bardzo poważnie traktujemy nasze obowiązki związane ze sposobem ich przetwarzania. Firma przetwarza wszystkie dostarczone przez Ciebie dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności.

20. ANULOWANIE ZAKŁADU

20.1. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania Twojego zakładu w następujących przypadkach:

20.1.1. wydarzenie, na którego wyniki postawiono zakład, jest anulowane przez organizatora wydarzenia;

20.1.2. wynik wydarzenia, na które postawiono zakład, był znany przez jego rozpoczęciem;

20.1.3. organizator ustalił, że wydarzenie, na które postawiono zakład, było ustawione lub „sfałszowane”;

20.1.4. ustalono, że uczestniczysz w wydarzeniu, na które postawiono zakład;

20.1.5. wynik wydarzenia był Ci znany przez jego zakończeniem.

21. SKARGI I UWAGI

21.1. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą Witryny, w pierwszej kolejności, w rozsądnym terminie, należy skontaktować się z centrum wsparcia klienta.

21.2. W przypadku jakiegokolwiek sporu zgadzasz się, że zapisy serwera będą pełnić funkcję ostatecznego dowodu przy rozstrzyganiu dowolnego sporu.

22. ZDARZENIA BĘDĄCE POZA NASZĄ KONTROLĄ

22.1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie lub opóźnienie w realizacji któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, które są następstwem czynników zewnętrznych będących poza naszą kontrolą, w tym między innymi katastrofy naturalne, wojny, niepokoje społeczne, przerwy w działaniu sieci komunikacyjnych lub w świadczeniu usług, strajki lub ataki DDOS oraz podobne ataki internetowe, które mogą mieć negatywne następstwa (zwane dalej: „siła wyższa”).

22.2. Obowiązek wypełniania zobowiązań uznaje się za zawieszony na okres wpływu siły wyższej, w którym realizacja wszelkich zobowiązań zostanie wydłużona. Firma zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków znalezienia rozwiązania pozwalającego na wykonanie zobowiązań Firmy pomimo wystąpienia siły wyższej.

23. ODSTĄPIENIE

23.1. Jeśli Firma nie nalega na wypełnienie któregokolwiek z ciążących na Tobie zobowiązań lub nie skorzysta z praw, lub środków, do których jest uprawniona, nie można tego rozumieć jako zrzeczenie się takich praw lub środków i nie zwalnia Cię z wypełniania takich zobowiązań.

23.2. Zrzeczenie się wypełnienia jakiegokolwiek prawa lub wykonania jakiegokolwiek działania nie może być rozumiane jako zrzeczenie się go w przyszłości. Zrzeczenie się wypełnienia dowolnego z postanowień niejszego Regulaminu nie będzie miało mocy prawnej, o ile nie zostanie to wyraźnie zadeklarowane w przekazanej Ci w formie pisemnej decyzji.

24. AUTONOMIA PROCEDURALNA

24.1. Jeśli dowolny punkt Regulaminu zostaje uznany za nieważny, niezgodny z prawem lub w jakimkolwiek zakresie niewykonalny, taki punkt lub klauzula zostanie wyłączony z pozostałych punktów Regulaminu i klauzuli, które pozostaną w mocy. W takich przypadkach część uznana za nieważną zostanie zmieniona w sposób zgodny z obowiązującym prawem i odzwierciedlająca, w najbliższy możliwy sposób, nasze pierwotne intencje.

25. LINKI

25.1. Witryna może zawierać linki do innych witryn, nad którymi Firma nie ma kontroli, i których nie obowiązuje niniejszy Regulamin. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na witrynach stron trzecich, za ich działania, treści reklam, sponsoring i pominięcia. Hiperłącza prowadzące do innych witryn są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych. Z takich odnośników korzystasz na własną odpowiedzialność.

26. KODY PROMOCYJNE I BONUSY

26.1. Kod promocyjny to unikatowy kod alfanumeryczny, który gracz może wykorzystać na swoim profilu w celu uzyskania prezentu, na przykład bonusu za depozyt.

26.2. Wykorzystanie kodu nie jest możliwe, jeśli użytkownik nie potwierdził adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

26.3. Aby skorzystać z kodu promocyjnego przyznawanego za wpłacenie depozytu gracz musi aktywować kod przed wpłaceniem depozytu. Kod obejmuje tylko jeden depozyt – pierwszy depozyt złożony po otrzymaniu kodu (o ile warunki promocji nie stanowią inaczej).

26.4. Użycie kilku kodów promocyjnych obejmujących jeden depozyt jest zabronione. Takie działanie zostanie uznane za naruszenie Regulaminu Bonusów Witryny. W przypadku użycia kilku kodów promocyjnych wszystkie środki bonusowe zostaną wycofane z Twojego konta, a konto może zostać zablokowane.

26.5. W przypadku, gdy zakłady zostały postawione z wykorzystaniem prawdziwych pieniędzy oraz środków bonusowych, wygrane zostaną przyznane proporcjonalnie. Wygrane bonusowe zostaną dodane do stanu konta bonusowego, a wygrane pieniężne do konta prawdziwych pieniędzy.

26.6. W przypadku wypłaty środków przed spełnieniem warunków obrotu wszelkie środki bonusowe oraz wygrane z ich udziałem zostaną zresetowane.

26.7. Gracz z aktywnym bonusem nie może stawiać zakładów na przeciwne wyniki dotyczące tego samego rynku, na przykład zakłady na sumę powyżej 1.5 i na sumę poniżej 1.5. W przypadku naruszenia niniejszej zasady bukmacher ma prawo anulować bonusy i wszystkie wygrane uzyskane z ich wykorzystaniem. Wyżej opisane działanie gracza będzie postrzegane jako rażące naruszenie niniejszej zasady i może prowadzić do nałożenia na konto dodatkowych restrykcji, takich jak ograniczenie możliwości stawiania zakładów lub zablokowanie konta

27. ZGODA NA PRZECHOWYWANIE DANYCH KARTY

27.1. Niniejsza zgoda na przechowywanie danych właściciela karty (zwana dalej: „zgoda”) stanowi porozumienie między Tobą (zwany dalej: „właściciel karty”) oraz VERBENAZ LIMITED, spółką zarejestrowaną w Republice Cypryjskiej, pod adresem Kasou 13, Strovolos, 2062, Nikozja, Cypr. Numer rejestracyjny: HE 385376 (zwany dalej: „agent”).

27.2. Naciskając przycisk „Zapłać” akceptujesz niniejszą zgodę i upoważniasz agenta oraz jego dostawców usług płatniczych do przechowywania następujących danych: Twoje imię i nazwisko, numer karty i datę jej ważności (zwane dalej: „przechowywane dane”) do wykorzystania w przyszłości w jednej lub kilku transakcjach zainicjowanych przez Ciebie za pośrednictwem agenta.

27.3. Przechowywane dane będą wykorzystane podczas realizowania przez Ciebie transakcji (podczas wpłat depozytów) za jednym kliknięciem w witrynie agenta.

27.4. Podczas gromadzenia danych po raz pierwszy, do obowiązków agenta lub jego dostawcy usług płatniczych należy:

27.4.1. złożenie wniosku o autoryzację należnej kwoty;

27.4.2. w przypadku niewymaganej płatności, przeprowadzenie weryfikację konta.

27.5. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w niniejszej zgodzie otrzymasz powiadomienie dwa (2) dni robocze przed ich wprowadzeniem. Powiadomienie zostanie wysłane poprzez e-mail lub interfejs witryny agenta. W przypadku zmiany Twoich danych płatniczych posiadanych przez agenta, przed zrealizowaniem kolejnej transakcji z wykorzystaniem tych danych należy je zaktualizować w informacjach o przechowywanych danych.

27.6. Niniejsza zgoda obowiązuje od chwili zakończenia procesu autoryzacji lub weryfikacji konta. Niniejsza umowa, zgodnie z niniejszym Regulaminem, pozostanie w mocy do momentu jej wypowiedzenia przez Ciebie lub agenta.

27.7. Klikając przycisk „Zapłać” oświadczasz, że rozumiesz i akceptujesz, że Twoje wszelkie płatności są przetwarzanie przez dostawcę usług płatniczych, i że nie masz żadnego ustawowego prawa do rezygnacji z już zakupionych dóbr i/lub usług oraz żadnych innych możliwości anulowania transakcji, lub zwrotu środków wykorzystanych do jej realizacji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące anulowania transakcji, skontaktuj się z centrum wsparcia klienta, pisząc na adres [email protected].

27.8. W przypadku jakikolwiek pytań skonsultuj się z centrum wsparcia klienta, pisząc na adres [email protected].

28. POLITYKA ZWROTÓW

28.1. Uwaga, wszystkie realizowane przez Ciebie w Witrynie transakcje są ostateczne i nie podlegają zwrotowi.

28.2. Twoje środki podlegają zwrotowi tylko w następujących przypadkach:

28.2.1. nastąpił błąd podczas określania kwoty płatności lub wystąpił problem techniczny podczas przetwarzania Twojej płatności;

28.2.2. procedura weryfikacji Twojej tożsamości została zakończona;

28.2.3. nie naruszono warunków Regulaminu;

28.2.4. nie wykorzystano zdeponowanych środków. Jeśli został postawiony zakład lub brano udział w grze, korzystając ze zdeponowanych środków, zwrot nie zostanie przyznany.

28.3. Jeśli nie poddano Cię weryfikacji, musisz przedstawić odpowiednie dokumenty i poddać się weryfikacji w czasie 24 godzin od złożenia wniosku o zwrot. W przypadku niepoddania się weryfikacji zwrot nie zostanie przyznany.

28.4. Zwrot środków może zostać zrealizowany tylko na instrument płatniczy, z którego dokonano płatności. Jeśli nie jest to możliwe, zgodnie z postanowieniami Regulaminu należy poddać weryfikacji inny instrument płatniczy. Uwaga, oba zweryfikowane instrumenty płatnicze muszą być zweryfikowane i zarejestrowane na Twoje nazwisko.

29. POLITYKA KYC (POZNAJ SWOJEGO KLIENTA)

29.1. Polityka Poznaj Swojego Klienta (ang. Know Your Client, zwana dalej: „Polityka”) określa zasady stosowania procedury KYC przez Firmę (zwaną dalej: „Firma”, „my”, „nas”, „nasz”).

Na potrzeby niniejszej Polityki przyjmuje się, że:

 • strona internetowa Vulkan.bet będzie dalej nazywana „Witryną”;
 • każda osoba fizyczna posiadająca konto w Witrynie, będzie dalej nazywana „Użytkownikiem”.

29.2. Firma stosuje środki określone w niniejszej Polityce, w celu zapobiegania:

 • a) naruszeniom Regulaminu Witryny i innych dokumentów;
 • b) praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym naruszeniom przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • c) korzystania z Witryny przez niepełnoletnich;
 • d) oszustwom, zmowom i wszelkim innym niezgodnym z prawem i nielegalnym działaniom w Witrynie;
 • e) ryzyku prawnemu, finansowemu i reputacyjnemu.

29.3. Firma stosuje podejście oparte na ryzyku zaproponowane przez Grupę Specjalną ds. Prania Pieniędzy (FATF, ang. Financial Actions Task Force) w celu oceny każdego użytkownika w ramach niniejszej Polityki.

Wyróżniamy następujące kategorie ryzyka:

Ryzyko związane z krajem/lokalizacją geograficzną. Firma ocenia kraj zamieszkania użytkownika na podstawie następujących kryteriów (między innymi):

 • czy kraj zamieszkania (jurysdykcja) użytkownika jest określony jako „państwo trzecie wysokiego ryzyka mające strategiczne braki” przez Komisję Europejską (zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanej Komisji (EU) 2016/1675 i/lub wszelkimi zmianami niniejszego rozporządzenia) oraz czy kraj zamieszkania (jurysdykcja) użytkownika jest określony jako „wysokiego ryzyka i innej monitorowanej jurysdykcji” przez FATF;
 • czy kraj zamieszkania (jurysdykcja) użytkownika jest określony przez wiarygodne źródła jako kraj z nieodpowiednim systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, lub określony przez wiarygodne źródła jako borykający się z wysokim poziomem korupcji albo wspierający terroryzm lub działania terrorystyczne.

Ryzyko związane z klientem. Firma weryfikuje użytkownika Witryny na podstawie następujących kryteriów (między innymi):

 • czy użytkownik jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
 • czy użytkownik podlega sankcjom Unii Europejskiej lub Organizacji Narodów Zjednoczonych;
 • czy aktywność użytkownika budzi podejrzenia. Przykłady podejrzanej aktywności obejmują między innymi:
 • a) nadmierna aktywność depozytowa;
 • b) korzystanie z kilku urządzeń do autoryzacji w Witrynie w krótkim czasie;
 • c) korzystanie z urządzeń użytkownika przez innych użytkowników Witryny;
 • d) korzystanie z jednego adresu IP przez kilku użytkowników;
 • e) korzystanie z jednego urządzenia elektronicznego przez kilku użytkowników.

Ryzyko związane z transakcjami. Firma sprawdza wydatki użytkownika w celu upewnienia się, że nie są zbyt wysokie i/lub nieproporcjonalne. Firma stosuje dodatkowe środki kontroli, jeśli transakcja użytkownika jest podejrzana (patrz „monitorowanie transakcji”).

29.4. Firma stosuje standardową weryfikację (lub, mówiąc językiem prawnym, należytej staranności) w następujących przypadkach:

 • a) całkowita kwota transakcji realizowanych przez użytkownika w Witrynie osiąga lub przekracza 1000 USD/EUR;
 • b) proces określania poziomu ryzyka wykaże, że użytkownik stanowi znaczące ryzyko pod kątem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 • c) zachowanie użytkownika daje przynajmniej jeden powód dający podstawy do podejrzeń, że korzysta z Witryny naruszając warunki Regulaminu;
 • d) w innych przypadkach, gdy pracownik Firmy uzna, że weryfikacja jest niezbędnym środkiem.

Podczas standardowej weryfikacji Firma poprosi użytkownika o przedstawienie następujących dokumentów:

 • skan lub zdjęcie dokumentu tożsamości użytkownika;
 • zdjęcie karty płatniczej używanej lub przeznaczonej do użycia podczas wpłacania depozytów w Witrynie. Istotne jest, aby imię i nazwisko właściciela karty było zgodne z danymi przedstawionymi podczas weryfikacji. Kod CVV, numer karty płatniczej (z wyjątkiem pierwszych 6 i ostatnich 4 cyfr) może być ukryty lub zakryty. Imię i nazwisko właściciela karty nie może być ukryte lub zasłonięte w żaden sposób.
 • zdjęcie użytkownika trzymającego dokumenty wymagane podczas weryfikacji;
 • potwierdzenie adresu zamieszkania użytkownika. Akceptowany jest rachunek za media, rachunek za telefon lub inne dokumenty, które zgodnie z lokalnym prawem można wykorzystać do potwierdzenia adresu użytkownika;
 • w niektórych sytuacjach – wyciąg z banku, potwierdzenie wykonywanej służby/pracy;
 • w niektórych przypadkach – decyzja podatkowa;
 • inne dokumenty lub dane, które mogą być wymagane w specyficznych sytuacjach.
 • w niektórych przypadkach Firma może poprosić użytkownika o skontaktowanie się z centrum wsparcia klienta Witryny poprzez rozmowę telefoniczną (włącznie z wideorozmową).

29.5. Firma stosuje dodatkowe środki weryfikacji w następujących przypadkach:

29.5.1. Użytkownik jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w znaczeniu artykułu 3 ust. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, lub użytkownik jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Na podstawie artykułu 3 ust. 9 powyższej dyrektywy, osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne oznacza osobę fizyczną, której powierza się lub której powierzono znaczące funkcje publiczne, w tym:

 • szefów państw, szefów rządów, ministrów oraz wiceministrów lub sekretarzy stanu;
 • członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych;
 • członków organów zarządzających partii politycznych;
 • członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają oskarżeniu, z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności;
 • członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych;
 • ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych;
 • członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych;
 • dyrektorów, ich zastępców oraz członków organów spółki lub osoby pełniące równoważną funkcję w organizacji międzynarodowej.

Do żadnej z kategorii stanowisk publicznych powyższej listy nie zalicza się urzędników średniego lub niższego szczebla.

Artykuł 3 ust. 10 dyrektywy 2015/849 definiuje „członków rodziny” jako:

 • małżonka lub osobę uznawaną za równoważną małżonkowi osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
 • dzieci i małżonków lub osoby uznawane za równoważne małżonkom osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

29.5.2. Kraj rezydencji użytkownika (jurysdykcja) jest zdefiniowany przez Komisję Europejską (zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanej Komisji (EU) 2016/1675 lub uzupełnień dyrektywy) jako „państwo trzecie mające strategiczne braki” i/lub państwo rezydencji użytkownika (jurysdykcja) jest definiowane jako „wysokiego ryzyka i innej monitorowanej jurysdykcji” przez FATF.

29.5.3. W innych przypadkach, gdy Firma uzna taką procedurę za niezbędny środek.

29.5.4. Kraj zamieszkania użytkownika (jurysdykcja) jest zdefiniowany przez wiarygodne źródło jako kraj z nieodpowiednim systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu lub określony przez wiarygodne źródła jako borykający się z wysokim poziomem korupcji albo wspierający terroryzm, lub działania terrorystyczne.

Podczas dodatkowej weryfikacji Firma prosi o przedstawienie dokumentu lub dokumentów potwierdzających źródło majątku użytkownika zgodnie z jego/jej kraju wymogami regulacyjnymi. Ponadto w przypadku dodatkowej weryfikacji, ostatecznego zatwierdzenia weryfikacji dokonana kierownictwo wyższego szczebla Firmy.

Firma zastrzega sobie prawo do gromadzenia dodatkowych danych weryfikacyjnych użytkownika do celów związanych z niniejszą Polityką, oraz w przypadkach, gdy:

 • a) użytkownik odmawia poddaniu się weryfikacji;
 • b) Firma ma uzasadnione podstawy do podejrzewania, że użytkownik korzysta z Witryny w celach niezgodnych z prawem, a użytkownik nie jest w stanie udowodnić swojej niewinności. W takich przypadkach Firma może powiadomić odpowiednie organy regulacyjne/rządowe/finansowe.

29.6. Wszystkie operacje użytkownika są sprawdzane pod kątem podejrzanej aktywności. Podejrzana aktywność obejmuje między innymi:

 • korzystanie z kilku kart u różnych agentów płatniczych proponowanych przez Firmę;
 • uzyskiwanie specyficznego kodu błędu podczas realizacji płatności;
 • korzystanie z kart płatniczych wydanych przez różne banki, które są zlokalizowane w różnych regionach;
 • korzystanie z różnych instrumentów płatniczych w krótkim czasie (karty, portfele elektroniczne, transakcje bankowe);
 • brak zgody lub niechęć użytkownika do poddania się weryfikacji konta, lub instrumentu płatniczego;
 • niezgodność lokalizacyjna użytkownika w najważniejszych elementach (obywatelstwo/rezydentura, operator sieci komórkowej, adres IP, numer BIN karty itd.);
 • zdecydowana odmowa rozmowy telefonicznej lub wideorozmowy, nieprzedstawienie zdjęcia z dokumentem tożsamości trzymanym w ręce (pomimo prośby);
 • zgodność ID urządzenia użytkownika (telefon, komputer, tablet) z ID urządzenia innego konta w naszym systemie.

W przypadku dowolnej wyżej wspomnianej podejrzanej aktywności, taki fakt zostanie zgłoszony Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w celu określenia ryzyka związanego z użytkownikiem oraz podjęcia dalszych czynności. Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oceni problem i przekieruje sprawę do odpowiednich organów w celu podjęcia dalszych decyzji.

29.7. Wszystkie transakcje użytkownika obejmujące wpłaty depozytów i wypłaty muszą spełniać następujące wymagania:

 • a) w przypadku transakcji zrealizowanej za pomocą karty płatniczej, imię i nazwisko na karcie musi być zgodne z danymi właściciela konta w Witrynie. Oznacza to, że użycie kart płatniczych osób trzecich jest zabronione;
 • b) w przypadku transakcji zrealizowanej za pomocą portfela elektronicznego, adres e-mail wykorzystany do założenia tego portfela musi zgodny z adresem użytym podczas rejestracji konta w Witrynie;
 • c) w przypadku depozytów realizowanych za pomocą instrumentu płatniczego, na który nie można dokonać wypłaty środków, wypłaty będą realizowane na konto bankowe użytkownika, lub na inny instrument płatniczy – jeśli będzie możliwe ustalenie, że dany instrument płatniczy należy do tego użytkownika;
 • d) firma nie akceptuje płatności z anonimowych instrumentów płatniczych (kryptowalut, anonimowych portfeli itd.);
 • e) firma nie wypłaca środków, które zostały wpłacone przez użytkownika do instrumentu płatniczego innego użytkownika.

29.8. Dane dokumentów uzyskane podczas weryfikacji, oraz inne dane finansowe (włącznie z danymi transakcyjnymi i potwierdzające je dowody) będą przechowywane, udostępniane i chronione w ścisłej zgodności z:

 • ustawą Unii Europejskiej na temat zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu, czyli Dyrektywy (EU) 2015/849 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) No 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE;
 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o chronię danych lub RODO);
 • ustawą o terminach przedawnienia (ustawa 66(I)/2012) Republiki Cypryjskiej;
 • Polityką Prywatności Witryny.

29.9. Niniejsza Polityka może być modyfikowana lub zmieniana w dowolnym czasie i według własnego uznania Firmy. Do obowiązków użytkownika należy regularne sprawdzanie Polityki na okoliczność wystąpienia zmian i modyfikacji. Zarejestrowani użytkownicy zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail, który został użyty podczas rejestracji w Witrynie. Dalsze korzystanie z Witryny po wysłaniu powiadomienia będzie uznane jako potwierdzenie znajomości i akceptacji zmian Polityki.

30. ODPOWIEDZIALNY GAMING

30.1. Hazard należy traktować jako rozrywkę, a nie jako sposób generowania dochodu. Podczas gdy większość ludności może traktować hazard jako rekreację i wydawać tylko tyle, na ile może sobie pozwolić ryzykować, dla niektórych może to być trudniejsze. Ważnym jest śledzenie czasu i kwoty pieniędzy wydanych w kasynie online.

30.2. Jeśli uważasz, że zaczynasz wydawać więcej pieniędzy, niż możesz sobie pozwolić, lub jeśli gra zaczyna zakłócać normalnemu codziennemu życiu, zdecydowanie zalecamy ustawienie Limitów osobistych w grach, lub kontakt z jedną z organizacji wymienionych poniżej.

30.2.1. GamCare, wiodący organ udzielający porad i praktycznej pomocy w rozwiązywaniu skutków hazardu w Wielkiej Brytanii: www.gamcare.org.uk. Poufna infolinia: 0845 6000 133. Mieszkańcy spoza Wielkiej Brytanii mogą kontaktować się z GamCare w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat międzynarodowych organizacji wspierających.

30.2.2. Gamblers Anonymous to wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy połączyli siły, aby pokonać własny problem z hazardem i pomóc innym kompulsywnym hazardzistom zrobić to samo. Na całym świecie są regionalne biura. Serwis międzynarodowy Gamblers Anonymous znajduje się pod adresem: www.gamblersanonymous.org.uk.

30.2.3. Gambling Therapy zapewnia wsparcie i porady dla osób niekorzystnie dotkniętych hazardem. Członkowie Gambling Therapy Team działają zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie. Strona internetowa: www.gamblingtherapy.org

font loading
reportservice pixel image